DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK INSTRUMENTASI DAN KAWALAN (DTC)

OBJEKTIF : Melahirkan pelajar yang mampu

  1. Membuat pemasangan dan penyelenggaraan Sistem Instrumentasi dan Kawalan Loji
  2. Membuat spesifikasi, merekabentuk sistem instrumentasi bagi pelbagai parameter dalam proses secara optimum
  3. Menyelia kerja-kerja berkaitan instrumentasi

TEMPOH PENGAJIAN

3 Tahun (6 Semester) + Latihan Industri pada semester 6

PENGAMBILAN

  • Jan & Julai (Setiap tahun)

SYARAT KEMASUKKAN

  • 3 Kepujian termasuk Matematik, Sains / Subjek Teknikal / Subjek Vokasional dan 1 Subjek lain (Sej, Geo, PAI, etc)

Serta Lulus Bahasa Inggeris

PENGIKTIRAFAN

  • Malaysian Qualification Agency (MQA) dan JPK

PENGANUGERAHAN

  1. Diploma Teknologi Elektronik Instrumentasi dan Kawalan
  2. Sijil Kemahiran Malaysia (Operasi dan Penyelenggaraan Instrumentasi Perindustrian dan Kawalan -Tahap 3)

PELUANG KERJAYA

Sebagai pembantu Jurutera, Penyelia di Loji Minyak dan Gas, Petrokimia, Perawatan air, Pemprosesan Makanan dan Lain-lain loji pemprosesan
Go to top