DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA SISTEM KOMPUTER TAHAP 2, 3 & 4

OBJEKTIF : Melahirkan pelajar yang mampu

 1. Membuat pemasangan perkakasan & perisian komputer
 2. Membuat Preventive Maintenence
 3. Membuat Troubleshooting & baikpulih kerosakkan komputer
 4. Menaiktaraf sistem komputer & rangkaian serta memasang Network Operating System

TEMPOH PENGAJIAN

2 1/2 Tahun (5 Semester) + Latihan Industri pada semester 5

PENGAMBILAN

 • Sepanjang tahun

SYARAT KEMASUKKAN

 • Lulus SPM/SPMV

PENGIKTIRAFAN

 • Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

PENGANUGERAHAN

 1. Diploma Kemahiran Malaysia (Pentadbir sistem komputer)
  Tahap 4
 2. Sijil Kemahiran Malaysia (Operasi Sistem Komputer) Tahap 3

PELUANG KERJAYA

 1. Sebagai pembantu Jurutera Sistem Komputer atau Pentadbir Sistem Komputer

Go to top