DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK KUASA (PROGRAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA - UTM)


OBJEKTIF : Melahirkan pelajar yang mampu

 1. Membuat pemasangan litar pendawaian elektrik 3 fasa & 1 fasa
 2. Merekebentuk dan membuat anggaran kos kerja-kerja elektrik
 3. Menyelenggara sistem pneumatic dan menyelenggara bekalan kecemasan
 4. Menyelia kerja-kerja berkaitan pepasangan elektrik
 5. Melakukan pemeriksaan bekalan elektrik

TEMPOH PENGAJIAN

3 Tahun (6 Semester) + Latihan Industri pada semester 6

PENGAMBILAN

 • Jan & Julai (Setiap tahun)

SYARAT KEMASUKKAN

 • 3 Kepujian termasuk Matematik, Sains / Subjek Teknikal / Subjek Vokasional dan 1 Subjek lain (Sej, Geo, PAI, etc)

Serta Lulus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

PENGIKTIRAFAN

 • Malaysian Qualification Agency (MQA) dan JPK

PENGANUGERAHAN

 1. Diploma Teknologi Elektrik Kuasa oleh Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 2. Sijil Kemahiran Malaysia (Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik - 3 Fasa) Tahap 3
 3. Sijil Kemahiran Malaysia (Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik - 1 Fasa) Tahap 2

PELUANG KERJAYA

 1. Sebagai pembantu Jurutera Elektrik, Penyelia Jentera Elektrik Sektor Industri yang mempunyai Jentera Elektrik Voltan Tinggi & Rendah atau Penyelia Penyelenggaraan Elektrik dan Bangunan

 

Go to top